rinok-spozhivchogo-kredituvannya
15Декабрь

Ринок споживчого кредитування очікують нові правила гри

08.12.2016 року повернуто з підписом Президента Проект Закону України «Про споживче кредитування». Положення Закону наберуть чинності через пів року після опублікування (наразі нормативно – правовий акт ще не опубліковано) та будуть застосовуватись тільки до споживчих кредитів, укладених після набрання чинності закону.

Зараз для захисту прав споживачів використовуються норми Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема несправедливі умови договору, та обов’язок про повідомлення боржників про усі умови кредитування.

З набранням чинності Законом в Україні буде діяти спеціальний закон, який регулюватиме правовідносини, пов’язані зі споживчим кредитом (грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника).

Текст закону заслуговує окремого дослідження, одразу привертають увагу такі положення:

  1. Вводиться поняття кредитного посередника – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця (кредитний брокер або кредитний агент).
  2. В загальні витрати по кредиту включаються в тому числі вартість послуг кредитного посередника.
  3. Розмежування понять «загальна вартість кредиту для споживача» та «загальний розмір кредиту».
  4. Закон передбачає обмеження сфери застосування, наприклад, він не застосовується до кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що становить менше одного місяця, а для тих, строк, яких складає від одного до трьох місяців – застосування закону  обмежене.
  5. Законом встановлено заборону на надання споживчих кредитів в іноземній валюті.
  6. У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

Сподіваємось, що Закон зможе стати фундаментальним для захисту прав споживачів.